Prinsen og prinsessen

Kurser og Foredrag

 

I foreningen Privat Børnepasning Fyn samarbejder vi med SOSU-Fyn omkring kurser. Men foreningen inviterer også en gang imellen spændende foredragsholdere og der kan man deltage som medlem.


Jeg ønsker, at deltage i flere kurser og foredrag i fremtiden og de vil altid blive lagt uden for arbejdstiden.

 

 

 

Kursus2018

"Leg med børn, med tvist af natur"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn 

 


1.hjælps kursus 2017

Vi havde besøg af LæFF - Holdet ”Læger for fremme af førstehhælp. Det var et meget spændende kursus, nogle rigtig dygtige instruktører.
Det er dejligt med disse kurser, og det gir en vis trykhed, når vi i hverdagen er så meget alene med børnene

 

Kursus 2017

" pædagogisk måltid"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn 

 

Kursus 2016:

"Leg med sprog"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn om, at udvikle børns sprog.

 

Kursus 2015

"Børns kompetence fra 0-5 årige"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn om, at takle børns forskelligeheder og løse konflikter.

 

Kursus 2015:

"De kære børn fra 0 til 4 år"

1 dags førstehjælpskursus, det skal man have hver andet år.

 

Kursus 2014:

"Forældresamarbejde"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn om, at tage tage udfordringer op med forældrene, om at samarbejde omkring børnene.

 

Kursus 2012:

"Børns motorik, sansning og bevægelse"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn om, at lærer børns bevægelse.   

 

 

 

 

Foredrag 2018

Foredrag med Mette Carendi

 

Et utrolig godt foredrag, hvor Mette bla. kom ind på forståelsen af børns vanskelige adfærd, hvor hun afliver en del myter og i stedet byder ind med mere solidt funderede tilgange, der både hjælper børn og voksne ud på den anden side af stormvejret. Mette kom også ind på hvilke former for vanskelig adfærd, der er forventelige, som børn vil få gennem leg med andre børn.

 

Foredrag 2017

Kiropraktor foredrag. Vi havde besøg fra "Tidens kiropraktor hus"
Det var et spændende emne, og følelsen af at være blevet klogere, og mere opmærksom på visse problemetikker, med vores kære børn, er helt klart til stede. Noget vi kan støde på i vores hverdag.

 

Foredrag 2016 

Jens Winther holdt foredraget ”Den sorte skole” et spændende foredrag om børneopdragelse, og det at ha en teenager i huset. Han var meget bestemt i sine udmeldinger og ingen slinger i valsen, tilbage til ”gamle dage” hvor der var noget der hed regler og rammer i en hver familie, familier i dag, er for bløde og for eftergivende, det gir nogle børn der ikke har respekt for andre mennesker.

 

Foredrag 2015:

Jeg har deltaget i et foredrag med Per Kølle, som er idrætslærer. Det var et foredrag om, at få meget mere motorik i hverdagen.

 

Foredrag 2015:

Jeg har deltaget i et foredrag med Ulla Lebahn, som er underviser. Det var et foredrag om børns spisevanskeligheder.

 

Foredrag 2014:

Jeg har deltaget i et foredrag med Dorthe Nørgaard, som er musikpædagog. Det var et musik arrangementog om, at lærer børn musik på en helt ny måde. 

 

Foredrag 2014:

Jeg har deltaget i et foredrag med Lotte Palseen, som er psykoterapeut. Det var om særligt sensitive børn.  

 

Foredrag 2014:

Jeg har deltaget i et foredrag med Anja Sigvard Nielsen, som er socialrådgiver og familiekonsulent. Det var omkring signalstærke børn.

 

Foredrag 2013:

Jeg har deltaget i et foredrag med Lola Jensen som er socialpædagog og familievejleder. Det var et 6 timers foredag om børn fra 0 - 6 årige. Det var både for forældre og medlemmer, og vi havde en sjov og meget læreri dag.

 

Foredrag 2012:

Jeg har deltaget i et foredrag med Lisbeth Strit, som er afspændings- og dagplejepædagogog. Det var om for tidlig fødte børn.