Prinsen og Prinsessen

Ved sygdom


Som privat børnepasser har man ingen gæstepleje, så hvis jeg bliver syg, må I selv finde pasning til jeg er rask. Det skal også tilføjes, at jeg sjældent er syg!


Hvis jeres barn er sygt, så kan jeg ikke passe dem af hensyn til de andre børn. Derfor beder jeg jer holde dem hjemme, hvis de har feber, er meget snottede ( man kan heller ikke blive hjemme hele vinteren fordi næsen løber lidt ), har diarre eller andre sygdomme. Jeg ser helst, de er helt raske inden de kommer tilbage, så de er klar til at lege med de andre børn.
Hvis jeres barn bliver sygt i løbet at dagen, så vil jeg kontakte jer.